Wat is Trance-healing?

Trance-healing is een actieve, zeer krachtige manier van healen waarbij heel bewust een blokkade wordt behandeld op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Met het gebruik van deze methode kunnen drukkende overtuigingen, emotionele pijn en/of verdriet, gevoelens en angsten direct worden achterhaald en inzichtelijk worden gemaakt.
Negatieve gedachtegangen kunnen tijdens het consult worden veranderd in positieve gedachtegangen.

Waar kan Trance-healing mij mee helpen?

In ieders leven kunnen gebeurtenissen voorkomen die als een trauma worden ervaren. Soms is men zich hiervan bewust, maar vaker is zo'n trauma onbewust in iemands leven. Omdat deze ervaringen zich vastzetten in het lichaam, kunnen er blokkades ontstaan in de energiestroom. Door tijdens het consult op zoek te gaan naar wat er werkelijk speelt, krijgt u inzicht in de situatie waarin u zich bevindt, kunt u uw gevoelens vaak beter begrijpen en er dan ook makkelijker mee omgaan. Uiteindelijk kunt u de negatieve gevoelens loslaten.

Wat gebeurt er tijdens een consult?

Er volgt eerst een intakegesprek, waarin wij met elkaar kennismaken.
Als u vindt dat er een klik is, maken we een afspraak voor een consult. Zo'n consult duurt gemiddeld 1 á 1 1/2 uur. Na de trance-healing geef ik altijd een healing, waarna u zich weer helemaal ontspannen gaat voelen.

U heeft zelf een vraagstelling en daar gaan we dan mee aan de slag.
Het kan zijn dat u een bepaalde vraag heeft en dat tijdens het consult blijkt dat er achter die vraag een diepere kern zit, waarvan u soms het bestaan niet (meer) weet. Dit besef kan soms totaal onverwacht naar boven komen en kan emoties oproepen. Soms zullen er dan ook vervolgconsulten dienen plaats te vinden, omdat de confrontatie met wat er daadwerkelijk speelt, enige verwerkingstijd nodig heeft. Tijdens het volgende consult kan er nog dieper op de vraag worden ingegaan. Om dan tenslotte voor u de juiste handvatten te vinden die voor u toereikend zijn.

Ik heb me mogen specialiseren in het trance-mediumschap. Hierdoor beschik ik over meerdere paranormale kwaliteiten, waardoor boodschappen kunnen worden ontvangen, gehoord, gevoeld en/of gezien.
Tevens maak ik gebruik van een aantal behandelmethoden, zoals mediamieke familie opstellingen, mediamieke NLP, (Neuro Linguïstisch Programmeren) (transformeren van een overtuiging), mediamieke hypnotherapie, mediamieke regressie-therapie (een methode om het verleden te herbeleven en te verwerken) om op een snelle en diepgaande manier samen met u de blokkade te ontdekken en op te lossen. Ik betrek u actief in het herkennen hiervan.

U voelt zich na een consult, of in sommige gevallen na meerdere consulten, vrijer en energieker. U kunt met meer liefde en geduld naar uzelf kijken en bovendien ook naar een ander. U voelt zich fysiek, emotioneel en mentaal sterker en helemaal ontspannen.